Utanbergsvallarna, 845 97 Klövsjö
0682-23176 eller 073-043 05 05
kvgk@telia.com

Styrelse & Kommittéer

Fjällgolf - På riktigt!

Styrelse 2024

 

OrdförandeKontaktuppgifter
Anders Sköldmobil: 0734 247163 mail: Andersskold222@gmail.com
Vice ordförande
Mia Holmmobil: 0736 551596 mail: mammamia.holm@gmail.com
Sekreterare
Maritta Pekkanenmobil: 0793 482383 mail: maritta.pekkanen@ripfjallet.se
Ledamöter
Anders Backskogmobil: 0703 244174 mail: anders@klovsjofjall.se
Kerstin Törngrenmobil: 0725 010500 mail: torngren.kerstin@gmail.com
Ersättare
Ola Hörberg mobil: 0707 942768 mail: Ola.Horberg@berg.se
Johnny Sahlénmobil: 0722 014473 mail: johnnysahlen@gmail.com

Tävlingskommitté 2024

Peter Gunnarsson Ordförande mobil: 0706 255422 peter.e.gunnarsson@hotmail.com
Lennart Aililennart.aili@telia.com
Ivan Eriksson: ivan.e@telia.com
Pecka Karlssonkarlssonpecka@gmail.com
Thomas Holmbergholmbergth@gmail.com
Stefan Nybergnybergstefan2013@gmail.com
Jason Toerienjay_1978@email.com
Emil Hörberg
Valberedning
Örjan Enström
oeentrep@gmail.com

Henry Wallström
henry.wallstrom@hotmail.com