Utanbergsvallarna, 845 97 Klövsjö
0682-23176
kvgk@telia.com

Medlemskap

Fjällgolf - På riktigt!

För ansökan eller frågor om medlemskap kontakta kansliet 0682-231 76 eller kvgk@telia.com

Årsavgifter 2019   

 Senior, fullvärdigt medlemskap (1) 3.300 kr
 Fullvärdigt föräldramedlemskap 1.700 kr
 Äldre Junior 18 – 21 år    900 kr
 Yngre Junior 13 – 17 år    700 kr
 Knatte t o m det år man fyller 12 år    400 kr
 Par/sambo (2) 5.900 kr
 Familj med max 2 seniorer (3) 6.300 kr
 Distansmedlemskap (4) 1600 kr
 Studerande (5) 1.900 kr
 2:a klubbsmedlemskap (6) 2.400 kr
 Greenfeemedlemskap (7) 1.900 kr
 Stödmedlem (passiv utan spelmöjlighet) 400 kr
 Duomedlemskap (för medlemmar på HeVGK)  1500kr

1. Fullvärdigt föräldramedlemskap erbjuds seniorer med barn 0 – 10 år.

2.För Par/Sambo krävs det att Ni är folkbokförda på samma adress.

3. Med familj avses här makar eller sambos med barn 0 – 18 år – boende under samma tak.

4. Med distansmedlemskap betalar Ni 190 kr i greenfee varje gång Ni spelar, för att vara distansmedlem måste Ni vara skriven på adress utanför länet. Som distansmedlem spelar Ni fritt på vår Pay&play bana.

5. För studerande mot uppvisande av studieintyg.

6. Med 2:a klubbsmedlemskap krävs det att Ni är ”Fullvärdig medlem” i någon annan klubb.

7. Greenfeemedlemskap-5 fria rundor, därefter betalas full greenfee.