Utanbergsvallarna, 845 97 Klövsjö
0682-23176
kvgk@telia.com

Medlemskap

Fjällgolf - På riktigt!

För ansökan eller frågor om medlemskap kontakta kansliet 0682-231 76 eller kvgk@telia.com

Årsavgifter 2021

 Senior, fullvärdigt medlemskap (1) 3.600 kr
Äldre Junior 16 – 21 år 1.000 kr
Yngre  Junior 0 – 15 år 500 kr
Par/sambo (2)  6.300 kr
Familj med max 2 seniorer (3) 6.700 kr
Distansmedlemskap (4) 1.900 kr
Studerande (5) 2.000 kr
2:a klubbsmedlemskap (6) 2.500 kr
Greenfeemedlemskap (7) 2.000 kr
Stödmedlem  400 kr
(passiv utan spelmöjlighet)

1.Medlem från 22 år

2.För Par/Sambo krävs det att Ni är folkbokförda på samma adress.

3. Med familj avses här makar eller sambos med barn 0 – 18 år – boende under samma tak.

4. Med distansmedlemskap betalar Ni 190 kr i greenfee varje gång Ni spelar, för att vara distansmedlem måste Ni vara skriven på adress utanför länet. Som distansmedlem spelar Ni fritt på vår Pay&play och Footgolf bana.

5. För studerande mot uppvisande av studieintyg.

6. Med 2:a klubbsmedlemskap krävs det att Ni är ”Fullvärdig medlem” i någon annan klubb.

7. Greenfeemedlemskap-6 fria rundor, därefter betalas full greenfee.