Årsavgifter 2018   

Senior, fullvärdigt medlemskap (1) 3.300 kr
Fullvärdigt föräldramedlemskap 1.700 kr
Äldre Junior 18 – 21 år    900 kr
Yngre Junior 13 – 17 år    700 kr
Knatte t o m det år man fyller 12 år    400 kr
Par/sambo (2) 5.900 kr
Familj med max 2 seniorer (3) 6.300 kr
Distansmedlemskap (4) 1600 kr
Studerande (5) 1.900 kr
2:a klubbsmedlemskap (6) 2.400 kr
Greenfeemedlemskap (7) 1.900 kr
Stödmedlem (passiv utan spelmöjlighet) 400 kr
Duomedlemskap (för medlemmar på HeVGK)  1500kr

1.Fullvärdigt föräldramedlemskap erbjuds seniorer med barn 0 – 10 år.

2.För Par/Sambo krävs det att Ni är folkbokförda på samma adress.

3.Med familj avses här makar eller sambos med barn 0 – 18 år – boende under samma tak.

4.Med distansmedlemskap betalar Ni 180 kr i greenfee varje gång Ni spelar, för att vara distansmedlem måste Ni vara skriven på adress utanför länet. Som distansmedlem spelar Ni fritt på vår Pay&play bana.

5.För studerande mot uppvisande av studieintyg.

6.Med 2:a klubbsmedlemskap krävs det att Ni är ”Fullvärdig medlem” i någon annan klubb.

7. Greenfeemedlemskap-5 fria rundor, därefter betalas full greenfee.

 

För ansökan eller frågor om medlemskap kontakta kansliet 0682-231 76 eller kvgk@telia.com.