Kallelse Höstårsmöte

KLÖVSJÖ-VEMDALENS GOLFKLUBB

KALLAR SAMTLIGA MEDLEMMAR TILL

 

HÖSTÅRSMÖTE 2017

 

Plats: Klövsjöfjäll

 

Fredag 3 November kl 18.00

 

Föredragningslista till KVGK:s årsmöte-höstmöte 2017-11-03

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Fastställande av medlemsavgifter(övriga avgifter), verksamhetsplan och budget för kommande räkenskapsår. Eventuellt arvode för styrelse och revisorer.

 

 1. Val av
 1. Klubbens ordförande för en tid av ett år
 2. 3 ledamöter i styrelsen för en tid av två år
 3. 2 suppleanter i styrelsen för en tid av ett år
 4. Revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år
 5. En ledamot i valberedningen för en tid av två år
 6. Val av GDF ombud

 

 1. Behandling av styrelsens förslag och motioner inkomna senast fyra veckor före datum för årsmötet.
 2. Information om investeringsplan och utveckling av klubben
 3. Övriga frågor(information och diskussion)
 4. Mötets avslutande

 

Kompletta årsmöteshandlingar kan rekvireras från kansliet 1 vecka före mötet på

Tel. 0682-231 76 eller mail: kvgk@telia.com

 

 

Banstatus

Banan är stängd för säsongen. 


Kontakt: 

Kansli: www.kvgk.se
0682-23176 - kvgk@telia.com
Instruktör/Shop: www.mxpgolf.se
076-0391222 - info@mxpgolf.se
Greenkeeper: 
henke.stenstrom@gmail.com 
Fäbokrogen: www.fabokrogen.se
0682-21007 
  

Ett stort tack till våra sponsorer

 

Företagssponsorer:

Sunds Fibertech. PeAKYou Storhogna Högfjällshotell AB Karl Hedin – Vemdalen Länsförsäkringar Jämtland Cafe Charm Klövsjö Fjäll AB BEAB Elkonsulter Provins Insurance Thorgerzon Reklam AB Bergs Tingslags El AB Storhogna M Vema Handel AB Tre Jonsson Bygg AB Norrporten AB NP 3 Fastigheter H. Bäckström Fam. Hus & Nyproduktion AB Fyrfasen Energi AB Mäklarhuset i Sundsvall AB Grant Thornton Sweden AB NordeaKlövsjö Sportshop AB ICA Klövsjö AB Coffee Center Holmen Skog AB Osborne Revision AB Åsarna Såg & Hyvleri Beep Beep Transport AB Berendsen Graform STV Vemdalen AB Conny Lindström Vent Ovas AB

Ungdomssponsorer:

Anorak Restaurang & Bar Åsarna Skoterservice Drakstaden AB Swedbank Svenstavik Öhns Båt & Bygg ICA Supermarket Svenstavik Haverö Timmerhus Böle Byggservice AB Rätans El G. Ekbergs Fiske & Nya Vargens Fjällanläggning Fritid Klövsjögräv AB Ole Reklam & Layout Elservice Brånan