Utanbergsvallarna, 845 97 Klövsjö
0682-23176
kvgk@telia.com

Författare: Stig Holm

Fjällgolf - På riktigt!

Kallelse till Vårårsmöte i KVGK!

VÅRÅRSMÖTE 2019 Plats: Klövsjö Fjällhotell Söndag 28 april kl 16.00 Föredragningslista till KVGK:s årsmöte-vårmöte 2019-04-28 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av föredragningslista 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 6.…
Läs mer

Vårmöte den 28 april!

Kallelse till vårmöte kommer inom kort på hemsidan. Vårmötet äger rum den 28 april på Klövsjöfjäll! Välkomna!

Vi går mot en ny golfsäsong i KVGK!

Ännu har vintern ett bastant grepp om vår golfbana men vårsolen påminner oss om att det närmar sig en ny golfsäsong så småningom. KVGK:s bokslut är preliminärt klar för verksamhetsåret 2018 och det ser ut att för första gången på många år bli ett positivt resultat i klubben. Detta är mycket glädjande och det är…
Läs mer

Höstmötet genomfört den 4 nov 2018.

Den 4 november genomfördes Höstmötet 2018 och följande styrelse valdes: Stig Holm, ordförande Jonas Riesbeck, vice ordförande Peter Gunnarsson, sekreterare Jerry Prestberg, ledamot Joakim Nyberg, ledamot Pier Eriksson, ledamot Maria Peterson, suppleant Rickard Grubb, suppleant Stämman beslutade bl.a. Att medlemsavgifterna skall vara oförändrade 2019. Att verksamhetsplanen och budgeten godkändes Att undersöka möjligheterna att anordna Fotbollsgolf…
Läs mer

Banan stängd för säsongen!

Tack alla gäster och medlemmar för i år. Banan är nu stängd för säsongen och vi ses igen nästa vår på vår fina bana. Tack till alla medlemmar som lagt ner mycket tid på ideellt arbete på banan och i klubben. Tack även till vår engagerade personal på banan och i kansliet som gjort ett…
Läs mer

Höstmöte den 4 november kl 16.00 på Klövsjöfjäll!

Kallelse Hösmöte 2018-11-04

Höstslakten genomförd på en toppenfin bana!

Även om vädret var riktigt Höstlikt med byig vind som ställde till det för en del spelare så genomfördes Höstslakten 2018 under trevliga förhållanden med en bana i toppskick. Många berömde Mannes goda ärtsoppa som serverades vid ”krysset” till hugade spelare. Många goda resultat noterades och vinnarna hade inte mindre än 47,4 poäng vilket med…
Läs mer

Säsongen snart slut men arbetet med att förbättra banan fortsätter!

Även om golfsäsongen närmar sig slutet i år så är arbetet i full gång med att förbättra banan ytterligare. Just nu håller tre outtröttliga eldsjälar på att anlägga underlaget för en ny övningsgreen vid vårt övningsområde intill rangen. Dels kommer en konstgräsgreen på ca 100 m2 att anläggas och dels kommer hela området att förbättras…
Läs mer

Höstslakten närmar sig!

Höstslakten som spelas den 22 september är nu fulltecknad och vi har även några ”reserver” på anmälningslistan. Banan är som sagts tidigare i fantastiskt fint skick med gröna härliga fairways och fina greener. Ta chansen att spela få KVGK så länge vi har öppet under hösten och få en golfupplevelse att minnas. Välkomna!

Nova golf inställd den 26 augusti på KVGK!

På grund av för få anmälda deltagare ställs tävlingen Nova Golf in. Vi hoppa prova detta koncept nästa år vid annan tidpunkt som kan locka flera deltagare.